Profielfoto

Mijn profiel

Schrijfbegeleiding en schrijfdidactiek in het hoger onderwijs vormen de rode draad in mijn werk. Ik werkte in diverse sectoren van het hoger onderwijs, als docent, onderzoeker en teamleider (Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Open Universiteit). Aan de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde en verzorgde ik diverse schrijftrainingen. Ook coördineerde ik onderwijsvernieuwingsprojecten op het gebied van vakgeïntegreerd communicatieonderwijs, en was ik als onderzoeker verbonden aan het Center for Language and Cognition. In 2010 promoveerde ik op een onderzoek naar docentprofessionalisering, docentinteractie en onderwijsverandering. Samen met Joy de Jong schreef ik in 2022 het boek Geef ze het nakijken: Over activerende feedback en schrijfbegeleiding in het hoger onderwijs. Sinds 2022 ben ik als lector Taalbewust hoger onderwijs werkzaam aan de Hogeschool Rotterdam. Verder was ik in 2022 betrokken bij de ontwikkeling van de Taalunie-publicatie Taalcompetent in het hoger onderwijs.

Deze combinatie van deze werkomgevingen ervaar ik als een vruchtbare wisselwerking. Ik werk met studenten-in-opleiding en met onderwijsprofessionals. Ik verdiep me in theorieën en praktijken. En ik vertaal communicatiewetenschappelijke en onderwijskundige inzichten graag naar uw praktijk. Mijn aanbod is op maat; de beschrijvingen op deze website geven een idee van de mogelijkheden.

Mijn visie op schrijven en schrijfdidactiek?

Een goede schrijver heeft inzicht in de context van een schrijftaak, beschikt over een repertoire aan talige middelen, en kan deze middelen strategisch inzetten. Schrijfvaardigheid is niet één vaardigheid die je één keer hebt geleerd en daarna in allerlei situaties kunt toepassen. De ontwikkeling van schrijfvaardigheid vraagt om (ruimte voor) welbewuste oefening. Gekoppeld aan betekenisvolle en helder geformuleerde schrijftaken. Met ruimte voor leren: van feedback, van voorbeelden, en van elkaar.

De moeite waard? Bel of mail me voor een afspraak.