ontwerpen icoon

Voor docenten:

Schrijfopdrachten ontwerpen

Tijdens deze workshop gaat u aan de slag met het ontwerp van functionele en activerende schrijfopdrachten in onderwijs- of trainingssituaties. Er is aandacht voor:

  • leerdoelen en functies van schrijfopdrachten
  • schoolgenres en studentvarianten van professionele genres
  • het expliciteren van verwachtingen en conventies (voor docenten vaak vanzelfsprekend; voor studenten of leerlingen soms ondoorzichtig)
  • het formuleren van heldere opdrachtinstructies en beoordelingscriteria
  • de didactische inbedding van schrijfopdrachten in uw cursus of in uw opleidingsprogramma.

We analyseren voorbeelden van opdrachtinstructies, u oefent in praktijkgerichte opdrachten en werkt aan (verbetering van) uw eigen opdrachtontwerp. Na de workshop beschikt u over handvatten om:

  • uw studenten of leerlingen te motiveren voor schrijfopdrachten en
  • met uw opdracht de juiste schrijf- en leeractiviteiten in gang te zetten.

Terug naar mijn aanbod