instructies icoon

Voor docenten:

Opdrachtinstructies schrijven

Deze workshop biedt handreikingen voor het ontwerpen en schrijven van doelmatige en aansprekende opdrachtinstructies. We analyseren voorbeeldinstructies, u oefent in instructiestijlen en ontvangt praktische ontwerpadviezen. Ook deze workshop verschaft u inzichten die u direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk.

Let op: deze workshop bevat enige overlap met de workshop Schrijftaken ontwerpen. In de workshop Opdrachtinstructies schrijven richten we ons meer op het ontwerpen en formuleren van instructies voor allerlei soorten opdrachten (en niet exclusief voor schrijftaken).

Thema's die aan de orde komen zijn:

  • doelen en kenmerken van opdrachtinstructies in het onderwijs;
  • de informatiebehoefte en leesgewoonten van de leerlingen/studenten;
  • componenten van doelmatige, motiverende opdrachtinstructies;
  • formuleringen die opdrachtinstructies transparant en aantrekkelijk maken;
  • een checklist voor opdrachtontwerp.

De workshop biedt tevens een basis voor het gesprek dat u met uw collega's aan kunt gaan over een gezamenlijke aanpak van effectief opdrachtontwerp binnen uw school of opleiding. Na de workshop:

  • kunt u opdrachtinstructies ontwerpen die uw studenten/leerlingen stimuleren en ondersteunen bij het uitvoeren van opdracht(en), en bij het zelf reguleren van hun opdrachtaanpak
  • zijn uw opdrachtinstructies motiverend, overzichtelijk en student-/leerlinggericht geformuleerd
  • en kunnen zij dus beter uit de voeten met uw opdrachtinstructies.

Dit aanbod kan worden uitgebreid met een tweede, verdiepende workshop over feedbackstrategie├źn (zie Feedback geven op studentteksten.)

Terug naar mijn aanbod