Schrijfcoaching van afstudeerders icoon

Voor docenten:

Schrijfcoaching van afstudeerders

Voortgangsproblemen zijn vaak gerelateerd aan schrijfproblemen van studenten. Ze kunnen ook het gevolg zijn van onduidelijke communicatie over de functie, aanpak en beoordeling van het afstudeerwerk. In deze workshop van één dagdeel verdiept u zich in de startpositie en verwachtingen van uw studenten. We bespreken uw eigen verwachtingsmanagement en manieren om uw faciliterende rol als schrijfcoach in het begeleidingstraject vorm te geven. Dat doen we op basis van actuele (schrijf)didactische inzichten, voorbeeldteksten en uw eigen (opleidings)criteria. U ontvangt (feedback)tips en oefent in kleine opdrachten. Na de workshop heeft u:

  • een visie ontwikkeld op factoren die het schrijf- en afstudeerproces kunnen beïnvloeden
  • begeleidingsstrategieën tot uw beschikking waarmee u studenten stimuleert om het schrijfproces te managen en een kwaliteitsbewuste schrijfhouding te ontwikkelen
  • een basis gelegd voor bespreking van deze thema’s op opleidingsniveau.

Dit aanbod kan worden uitgebreid met een tweede, verdiepende workshop over feedbackstrategieën

Bekijk mijn overige aanbod