Opdrachtinstructies formuleren icoon

Voor docenten:

Opdrachtinstructies formuleren

Deze workshop biedt handreikingen voor het formuleren van doelmatige en aansprekende opdrachtinstructies. We analyseren voorbeeldinstructies, u oefent in instructiestijlen en ontvangt praktische ontwerpadviezen. Ook deze workshop verschaft u inzichten die u direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk.

Let op: deze workshop bevat overlap met de workshop Schrijftaken ontwerpen. In de workshop Opdrachtinstructies formuleren richten we ons op het formuleren van instructies voor allerlei soorten opdrachten.

Thema’s die aan de orde komen zijn:

  • doelen en kenmerken van opdrachtinstructies in het onderwijs;
  • de informatiebehoefte en leesgewoonten van leerlingen/studenten;
  • formuleringen die opdrachtinstructies transparant en aantrekkelijk maken;
  • een checklist voor opdrachtontwerp.

De workshop biedt tevens een basis voor het gesprek dat u met uw collega’s aan kunt gaan over opdrachtontwerp binnen uw school of opleiding.

Na de workshop:

  • zijn uw opdrachtinstructies doelgericht, motiverend, overzichtelijk en student-/leerlinggericht geformuleerd
  • en kunnen zij dus beter uit de voeten met uw opdrachtinstructies.
Bekijk mijn overige aanbod